top of page

88

ניהול השינוי

מספר פריטים בנושא: 

שירי עצמון

28.3.24

איך הקמת מערך ניהול ידע שיפרה את השירות במוקד- סיפור לקוח

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

5

דקות

ענת ביילסקי

31.12.22

כלי מציאות מדומה ככלי הטמעתי להעברת ידע

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

2

דקות

נגה ציפמן

30.11.22

לעלות על גשר הזהב

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

3

דקות

נורית לין

31.10.22

תוכנית ניהול שינוי – מה, למה ואיך

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

3

דקות

ד"ר מוריה לוי

31.7.22

Stuck - סיכום ספר

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

7

דקות

מורן מערבי

30.6.22

ניהול ידע במועדוני כדורגל

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

4

דקות

ד"ר מוריה לוי

30.6.22

Putting Stories to Work - סיכום ספר

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

6

דקות

משכית רובינשטיין

24.5.22

שעת משחק - משחוק בתקופות שיא ובתקופות שגרה

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

1

דקות

ד"ר מוריה לוי

30.4.22

Lean Knowledge Management - סיכום ספר

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

5

דקות

שחף בן משה

31.1.22

פסיכולוגיה חיובית – אבן יסוד בבנית חוסן ארגוני וצמיחה, אבל לא רק...

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

3

דקות

ד"ר מוריה לוי

31.12.21

The principal - סיכום ספר

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

5

דקות

ד"ר מוריה לוי

30.9.21

Continuous Change and Communication in Knowledge Management - סיכום ספר

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

6

דקות

ד"ר מוריה לוי

31.8.21

Story Thinking - סיכום ספר

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

6

דקות

שהר שדה

30.4.21

החשוב הוא לא מה אלא איך

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

1

דקות

ד"ר מוריה לוי

30.4.21

Organizational Change as Collaborative Play - סיכום ספר

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

4

דקות

bottom of page