top of page

7

תקן ניהול ידע ISO30401

מספר פריטים בנושא: 

מירב בר-שדה

25.1.24

מצוינות ניהול ידע - להיות מוסמך לתקן

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

2

דקות

ד"ר מוריה לוי

31.5.22

The KM cookbook - סיכום ספר

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

8

דקות

ד"ר מוריה לוי

30.9.15

מה קורה בוועדת תקן ניהול הידע? אוקטובר 2015

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

2

דקות

ד"ר מוריה לוי

31.8.15

מה קורה בוועדת תקן ניהול הידע? ספטמבר 2015

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

2

דקות

אלעד פירן

30.6.13

האם לרכוש את תקן ניהול הידע?

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

2

דקות

מיכל צדקה

31.1.13

אבחון צרכים ראשוני לארגון על בסיס תקן ניהול הידע 25006

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

2

דקות

דודי רוזנטל

31.12.12

להיות מוסמך לתקן- סיפור מהזווית האישית שלנו

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

3

דקות

bottom of page