top of page

38

הפקת לקחים ותובנות

מספר פריטים בנושא: 

ד"ר מוריה לוי

21.2.24

The Smart Mission - סיכום ספר

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

7

דקות

ד"ר מוריה לוי

28.8.23

רעש- סקירת ספר

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

7

דקות

מורן סיני

30.6.22

חזרה לשגרה - האתגרים בכניסה מחדש לתפקיד

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

3

דקות

ד"ר מוריה לוי

10.1.22

הידע החשוב

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

2

דקות

ד"ר מוריה לוי

31.10.20

הפקות לקחים מתקופות שעת חירום- למידה מתקופת COVID19

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

10

דקות

שגית סלמון

31.8.18

מתיאוריה למעשה- הפרקטיקה שבהפקת לקחים

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

2

דקות

נורית לין

31.10.17

שני כלים לזיהוי גורמי השורש בתחקירים והפקת לקחים

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

3

דקות

ד"ר מוריה לוי

29.2.16

Establishing a Lessons Learned Program - סיכום ספר

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

6

דקות

ד"ר מוריה לוי

30.11.15

The Lesson Learned Handbook - סיכום ספר

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

6

דקות

ד"ר מוריה לוי

31.8.15

הפקת לקחים בצבא ארה"ב- סיכום מפגש עם אלם פול ריס

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

2

דקות

28.2.15

סיבות שורש. למה בכלל צריך את זה?

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

2

דקות

ענת ביילסקי

31.3.13

טיפים לניהול תהליכי הפקת לקחים

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

3

דקות

ד"ר מוריה לוי

30.6.12

AAR ו- BAR: תהליכים משלימים לתדרוך ולתחקור פרויקטים ותהליכים

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

3

דקות

ד"ר מוריה לוי

31.10.11

תחקור עם הפנים לעתיד- מתודולוגיה קצרה ואפקטיבית

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

2

דקות

ד"ר מוריה לוי

30.9.10

הפקת לקחים בצה"ל- לעלות עוד מדרגה (פורסם בביטאון מערכות)

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

11

דקות

bottom of page