top of page

36

קהילות ידע

מספר פריטים בנושא: 

מיכל גיל פרץ

25.4.24

גיבוש קהילה של מובילי ידע: איך להפוך את הידע לכוח פועל בארגון

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

3

דקות

לירון דורפמן

30.9.22

כיצד בוחרים מה ניתן יהיה למצוא במקום בו כולם מחפשים - חלק 2 מתוך 2

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

3

דקות

לירון דורפמן

31.8.22

מי מחליטים מה ניתן יהיה למצוא במקום בו כולם מחפשים – חלק 1 מתוך 2

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

3

דקות

משכית רובינשטיין

24.5.22

שעת משחק - משחוק בתקופות שיא ובתקופות שגרה

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

1

דקות

ד"ר מוריה לוי

24.5.22

Principles of Knowledge Auditing - סיכום ספר

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

4

דקות

שרית ביין

28.2.21

לעבוד בגדול

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

2

דקות

ד"ר מוריה לוי

31.1.21

Handbook of Community Management - סיכום ספר

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

6

דקות

ד"ר מוריה לוי

30.11.20

Knowledge Management Matters - סיכום ספר

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

9

דקות

עדי צוררו

31.8.19

נתונים פתוחים או סגורים? Open or Closed?

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

6

דקות

הילה כהן

30.6.19

קהילות דיגיטליות, מה זה ואיך עושים את זה?

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

4

דקות

נגה ציפמן

1.6.19

הגורמים הדינמיים והרגשיים המשמעותיים להצלחתה של קבוצה לפיתוח ידע

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

2

דקות

נגה ציפמן

31.1.18

התשמע קולי?: מעגלים מקבילים המתקיימים בין קבוצות לפיתוח ידע ובין קבוצות ההתייחסות סביבן מתבצעת הלמיד

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

3

דקות

נורית לין

31.3.17

ניהול ידע במגזר השלישי

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

2

דקות

נגה ציפמן

30.9.15

הנמכה לקראת נחיתה: סיומו של תהליך עבודה קבוצתית

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

2

דקות

נגה ציפמן

31.5.15

פיתוח ידע באמצעות קבוצה: מתודולוגיה יישומית למודל SECI

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

4

דקות

bottom of page