top of page

117

חדשנות

מספר פריטים בנושא: 

פולינה שפירו

26.11.23

Microsoft Copilot 365

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

3

דקות

ד"ר מוריה לוי

26.11.23

INside INnovation - סיכום ספר

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

12

דקות

ד"ר מוריה לוי

20.7.23

טרנספורמציה דיגיטלית: הבטחה או אכזבה?

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

1

דקות

ד"ר מוריה לוי

24.5.23

מגמות עסקיות הלכה למעשה - סיכום ספר

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

11

דקות

ד"ר מוריה לוי

22.5.23

רותמים את כוחה של יצירה משותפת (cocreation): האקתונים מבוססי חשיבה עיצובית

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

1

דקות

ליאור כהן

28.2.23

איך Big data הפך לחומר הגלם של העולם החדש?

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

3

דקות

מירב בר-שדה

31.1.23

ChatGPT על קצה המזלג...

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

2

דקות

יגאל ברמן

31.1.23

ניהול ידע בתחום הכדורגל

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

3

דקות

מושיקו אופיר

31.1.23

כלי AI חדשים לשיפור הפרודוקטיביות

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

2

דקות

צביה חן

30.9.22

האקתונים- מאתגרים לפתרונות

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

2

דקות

ד"ר מוריה לוי

30.9.22

Why Digital Transformations Fail - סיכום ספר

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

6

דקות

מורן מערבי

30.6.22

ניהול ידע במועדוני כדורגל

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

4

דקות

שרה קארסנטי

31.1.22

טעימת קפה חדשנית

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

3

דקות

מירב בר-שדה

31.1.22

WEB 3.0 – על קצה המזלג

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

2

דקות

ניר בר נר

31.12.21

ארגון תכנים: תיקיות או תגיות?

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

4

דקות

bottom of page