top of page

126

חדשנות

מספר פריטים בנושא: 

לירון דורפמן

27.6.24

שימוש בכלי בינה מלאכותית של מיקרוסופט ליצירת גרפיקה – הלכה למעשה

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

4

דקות

ד"ר מוריה לוי

24.6.24

In-distractable - סיכום ספר

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

6

דקות

ד"ר מוריה לוי

24.6.24

Generative AI in Practice - סיכום ספר

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

8

דקות

ד"ר מוריה לוי

21.3.24

Innovative Creativity - סיכום ספר

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

10

דקות

שרית ביין

26.2.24

המדריך לעתיד: שימוש ב-AR/VR בעולם ניהול הידע והלמידה

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

3

דקות

מיכל בלומנפלד שגיא

22.2.24

משחוק... הרבה יותר ממה שחשבתם

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

4

דקות

מושיקו אופיר

30.1.24

Circle to search

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

2

דקות

ד"ר מוריה לוי

25.1.24

גריט - סיכום ספר

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

5

דקות

פולינה שפירו

26.11.23

Microsoft Copilot 365

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

3

דקות

ד"ר מוריה לוי

26.11.23

INside INnovation - סיכום ספר

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

13

דקות

ד"ר מוריה לוי

20.7.23

טרנספורמציה דיגיטלית: הבטחה או אכזבה?

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

1

דקות

ד"ר מוריה לוי

24.5.23

מגמות עסקיות הלכה למעשה - סיכום ספר

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

11

דקות

ד"ר מוריה לוי

22.5.23

רותמים את כוחה של יצירה משותפת (cocreation): האקתונים מבוססי חשיבה עיצובית

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

1

דקות

ליאור כהן

28.2.23

איך Big data הפך לחומר הגלם של העולם החדש?

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

3

דקות

מירב בר-שדה

31.1.23

ChatGPT על קצה המזלג...

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

2

דקות

bottom of page