top of page

139

פורטלים ואתרים

מספר פריטים בנושא: 

שרית ביין

24.4.23

LXP- הדור הבא של מערכות למידה מתוקשבות

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

2

דקות

נטעלי ארואסטי

24.4.23

אוריינות למידה וחשיבותה בעידן החדש

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

2

דקות

משכית רובינשטיין

31.7.22

אופים תוכן

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

2

דקות

ליאור כהן

31.5.22

יצירת תוכן על ידי עובדים

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

3

דקות

מירב בר-שדה

31.1.22

WEB 3.0 – על קצה המזלג

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

2

דקות

רויטל בוקסבום

30.4.21

עקרונות להערכה ביקורתית של מידע ברשת

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

2

דקות

אלעד פירן

30.4.20

קטגוריות מוצרי ניהול ידע על בסיס תחרות

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

1

דקות

דפי וייס

31.3.20

יצירת Hotspots ב-Snagit בקלי קלות

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

1

דקות

ענת דרוקר

30.11.19

עוברים דירה: הסבת תוכן לאתר חדש

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

4

דקות

עדי צוררו

31.8.19

נתונים פתוחים או סגורים? Open or Closed?

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

6

דקות

מיכל גיל פרץ

28.2.19

פורטל לקוחות

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

2

דקות

אלה אנטס

30.11.18

"חומה ומגדל" - לא רק בשעורי היסטוריה...

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

2

דקות

ענת ביילסקי

30.11.18

חידושים ב-SharePoint 2019

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

2

דקות

משכית רובינשטיין

30.9.18

תגובתי

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

2

דקות

יאנינה דיין

31.8.18

דרוג

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

2

דקות

bottom of page