top of page

מומחה תוכן

האדם המוביל את פעילות ניהול הידע בארגון או בתת ארגון. עשוי להוביל צוות או לבצע את העבודה אך ורק. תפקידו של מנהל ידע כולל: - הובלת תהליך הגיבוש של אסטרטגיית ניהול הידע הארגונית - הקמת תשתית ניהול הידע הדיגיטלית, המתודולוגית והתרבותית - ניתוח ותעדוף של צרכים עסקיים לטובת טיפול ניהול הידע - מתן פתרונות ניהול ידע לצרכים המוגדרים השונים (או הנחיית מובילי ידע כיצד לעשות זאת) - משילות בשימוש במערכת ניהול הידע - חינוך והדרכת בעלי עניין כיצד לנהל או לטפל טוב יותר בידע שלהם. המיומנויות הנדרשות כדי להיות מנהל ידע טוב: - כישורי תקשורת - יכולות ניהול פרויקטים - אוריינטציה דיגיטלית - חשיבה מערכתית - היכולת ליזום רעיונות חדשים ולדחוף אותם קדימה.

bottom of page