top of page

ניהול ידע בשירות​

״להעניק שירות מיטבי ללקוח זאת לא סתם סיסמה אלא מלאכת מחשבת.​
בעזרת כתיבה ידידותית למשתמש, נציגי השירות מקצועיים יותר, ואפשר גם לקצר את זמני המענה.״​

ללוגו ביטוח לאומי

בנקים וחברות ביטוח מובילות, הם ארגונים מקצועיים הפועלים בתפיסה של ארגון נותן שירות.

בנק הפועלים, בנק מזרחי טפחות, בנק ירושלים, בנק מרכנתיל דיסקונט, הבנק הבינלאומי, קבוצת הראל ביטוח, קבוצת הפניקס ועוד נוספים, בחרו לעבוד איתנו, כדי להבטיח את מקצועיות הידע בעולמות השירות.

לפני עשרים שנה, בתחילת דרכנו, נדרשנו לבחור בין מתחרים- זה או זה. לעולם לא יחד.

כיום, כבר מכירים בנו כמומחים, ומבינים, שהמשמעות של עבודה איתנו, היא שאנחנו עובדים גם עם המתחרים, תוך שמירת סודיות תוכן, לצד שיתוף מתודולוגיות מקצועיות בתוך צוות  המומחים שלנו.

כי ידע הוא גורם מספר אחד במקצועיות ושירות; וניהול ידע מצטיין הוא הבסיס לשני אלו גם יחד.

bottom of page