top of page

שימור ידע מומחים

"להיות מוביל וקומה מעל כולם, דורש להבטיח שגם הרגליים במקום"

ללוגו ביטוח לאומי

בתי זיקוק נפט הם ארגון מסורתי, המתחדש כל הזמן.

עם זאת, הידע של עובדיו הוותיקים הוא אחד הנכסים המקצועיים עליהם נשענת הקבוצה.

חברת ROM הובילה את ניתוח סיכוני הידע בקבוצה, ומובילה תהליכי שימור ידע מומחים, כדי להפוך סיכונים אלו להזדמנויות. 

השימור מבוסס על KiSure™, מתודולוגיה ייחודית מבית ROM, הכוללת  מיפוי ותעדוף הנושאים הקריטיים, תיעוד חכם בפורמטים שונים (טקסט, תמונות ועוד) והנגשת כל אלו, בדרך נוחה וטבעית לעובדים.

כי תשתית יציבה של ידע היא בסיס לצמיחה משמעותית.

bottom of page