top of page

דפי בעלת תואר ראשון בחינוך וסוציולוגיה מהאוניברסיטה העברית בירושלים.
במסגרת תפקידה ברום עוסקת בעריכה ובהזנת תכנים בקהילות ידע.

דפי וייס

רפרנטית ניהול ידע

bottom of page