top of page

למידה מטעויות והצלחות

מעצבן לטעות, אבל מעצבן עוד יותר לחזור על טעות דומה שוב. ב ROM פיתחנו כלים ייחודיים להכשיר ארגונים ביעילות ואפקטיביות ללמוד גם מההצלחות וגם מהכשלים. ובעיקר- להצליח להשתמש בידע גם בפעם הבאה. כי הפקת לקחים קבועה ושיטתית היא מרכיב מרכזי במצוינות והצלחה עסקית.

ללמוד כל לקח (רק) פעם אחת

ארגונים יודעים עד כמה חשוב להפיק לקחים;

ועם זאת- רובם מתקשים לנהל תהליכי הפקה לאורך זמן.

הסיבות המרכזיות לקושי כוללות:

  • עיסוק באשמה, אם בגלוי ואם מתחת לפני השטח

  • זמן רב מידי שנדרש להשקיע לכל הפקה

  • לקחים שטחיים שלא מחדשים הרבה

  • ו...מעט מידי שימוש בידע שנלמד, גם אם מוצלח.

לחברת ROM מתודולוגיה ייחודית להפקת לקחים, מבוססת AAR עם דגשים מיוחדים, ובנוסף תפיסה כוללת המנהלת מחזור חיים שלם של הלקח, מהפקתו, דרך ניהול מאגר חכם ושילוב מחודש של לקחים ותובנות בסביבה הארגונית. 

יישום המתודולוגיה מאפשר לארגון להפיק לקחים במהירות, בקלות, עם עומק ועם פחות תרבות אשמה.

יישום השיטה מגדיל מאד את הסיכוי לשימוש בידע; למנוע תקלות דומות בעתיד, לשחזר הצלחות באופן שיטתי, ולהימנע מהפקה חוזרת של אותו הידע.


למאמרים בנושא >


לקוחות לדוגמא: משרד המשפטים, בנק הפועלים, עיריית ירושלים, Verint, התעשייה האווירית, נשר.

bottom of page