top of page

ירחון ROM |

מהדורה מס׳ 47

אוגוסט

2003

לגירסת הדפסה

2

ד"ר מוריה לוי

מאת:

הרצון לשתף - הפחד להשתתף

כידוע, פתרון קהילות ידע טוב מבוסס על השילוב של קהילה אנושית וקהילה וירטואלית. באמצעות הכלים הממוחשבים אנו מבקשים ליצור סביבה להחלפת דעות...

זמן קריאה:

דקות

1

ד"ר מוריה לוי

מאת:

למידה מסדר שני

בעולם הלמידה אנו מבחינים בשתי רמות למידה: למידה מסדר ראשון, שם אנו משפרים תוך שמירה על מסגרת הערכים, הנורמות וההתנהגויות בארגון. בלמידה...

זמן קריאה:

דקות

3

ד"ר מוריה לוי

מאת:

ניהול ידע משולב בסביבת העבודה הטבעית

ניהול ידע איננו מטרה, ניהול ידע הנו אמצעי להשגת יעדי הארגון. עובדים לא באים למקום עבודתם כדי לנהל ידע, אלא כדי לבצע את עבודתם השוטפת על...

זמן קריאה:

דקות

5

יאיר דמבינסקי

מאת:

ניהול ידע בארגונים גדולים - תהליך רב מימדי

כאשר שואלים אותי מה מייחד את פעילות ניהול הידע ברפאל, אני מתפתה לאמר "גם וגם.." גם שיתוף בידע וגם נכסי ידע, גם ידע סמוי וגם ידע גלוי, גם...

זמן קריאה:

דקות

כתבות מקצועיות

חדשות וידיעות

ערמת עיתונים

חדשות אוגוסט 2003

יד נוגעת בגלובוס

אתר- והפעם: Intelligentkm באתר קיימות קהילות ידע מקצועיות

יד כותבת

ציטוט- Oscar Wilde

bottom of page