top of page

ירחון ROM 

275 גיליון מס׳

אוגוסט

2022

לגירסת הדפסה

7

ד"ר מוריה לוי

מאת:

Stuck - סיכום ספר

הספר Stuck: How to win at work by understanding loss הוא ספר שנכתב על ידי Victoria Grady & Patrick McCreesh בשנת 2022. הכותבים- היא...

זמן קריאה:

דקות

5

יאנינה צ'רנר

מאת:

דיגיטליזציה והעולם הווירטואלי בעידן החדש

השימוש באינטרנט גדל בצורה אקספוננציאלית, וגדילתו משפיעה על התרבות והחברה האנושית. עלייתם והתפשטותם של המחשבים והפיכתם לנגישים בכל בית,...

זמן קריאה:

דקות

2

משכית רובינשטיין

מאת:

אופים תוכן

כאשראנחנו מקימים תכנים במערכת, בין אם זו מינהלת ידע, מערכת ניהול תוכן של אתר פנימי/חיצוני חשוב שנפעל לפי הסדר ...כמו מתכון

זמן קריאה:

דקות

כתבות מקצועיות

חדשות וידיעות

חדשות אוגוסט 2022

על ניהול ידע אישי והפעם מזווית אחרת

סיפור סיפורים

בלוגים עם ד"ר מוריה לוי

כנסים אוגוסט 2022

bottom of page