top of page

ירחון ROM 

מהדורה מס׳ 25

אוקטובר

2001

לגירסת הדפסה

1

ד"ר מוריה לוי

מאת:

סוכן/מתווך ידע

סוכן/מתווך ידע (Knowledge Broker) הוא אדם, ארגון, מערכת מחשוב או תהליך אשר תפקידם להוות צומת דרכים (צומת ידע) בין צרכני הידע וספקיו....

זמן קריאה:

דקות

2

ד"ר מוריה לוי

מאת:

עיבוד תכנים

כאשר בונים מאגר ידע, ניתן להבחין בשלושה סוגים עיקריים של פריטי התוכן שבו: פריט לא ייעודי- מידע שנאסף למטרות שאינן ניהול הידע, אך ניתן...

זמן קריאה:

דקות

7

מערכת רום

מאת:

סקירות וחידושים

לכבוד גיליון הכסף, פנינו למספר מנהלי ידע בישראל, וביקשנו לשמוע מחזונם: מה הם חושבים על ניהול ידע, לאן יובילו הדברים. אנו מביאים אוסף דעות...

זמן קריאה:

דקות

כתבות מקצועיות

חדשות וידיעות

ידיים אוחזות עיתון

חדשות- אוקטובר 2001

מחברת עם עפרון

ציטוט

bottom of page