top of page

ירחון ROM |

מהדורה מס׳ 82

יולי

2006

לגירסת הדפסה

3

נעמה ברקוביץ'

מאת:

האם לסלט ירקות ישראלי יש מקום בניהול ידע?

"האדם שאין לו דמיון אין לו כנפיים" אמר מוחמד עלי. יחד עם זאת, חלק לא מבוטל מהאנשים עדיין מתקשה להבין את מושגי או פתרונות ניהול ידע, בפרט...

זמן קריאה:

דקות

2

ענת קוסיאק

מאת:

חדשנות כדרך חיים

נכתב בשיתוף עם ד״ר מוריה לוי ניהול ידע עוסק בשני נושאים משלימים: וEXPLOITION- מיצוי הידע הקיים ושיתופו בארגון. וEXPLORATION- פיתוח ידע...

זמן קריאה:

דקות

4

ד"ר מוריה לוי

מאת:

ואצלאוויק, ויקלנד ופיש בשירות ניהול הידע? - סיכום ספר

ב- 1979 יצא לאור ספרם הקלאסי של ואצלאוויק, ויקלנד ופיש- "שינוי- עקרונות של יצירת בעיות ופתירתן". לכאורה, שם מוזר. מי ירצה ליצור בעיות?...

זמן קריאה:

דקות

כתבות מקצועיות

חדשות וידיעות

עיתון מקופל

חדשות רום- יולי 2006

מודעת דרושים

דרושים, וחיפוש עבודה- יולי 2006

קהל באולם כנסים צופה במרצה

כנסים קורסים ויתר פורומים- יולי 2006

יד כותבת במחברת

ציטוט

bottom of page