top of page

ירחון ROM 

מהדורה מס׳ 42

מרץ

2003

לגירסת הדפסה

2

ד"ר מוריה לוי

מאת:

פורטל עסקי - איך כמה ולמה?

כבר שנתיים ויותר בישראל שנושא הפורטל הוא אחד הנושאים החמים בניהול ידע בפרט ובמערכות מידע בכלל. מדברים, בונים, מתעסקים ואפילו רבים מי...

זמן קריאה:

דקות

1

ד"ר מוריה לוי

מאת:

והפעם על תובנות

פעמים רבות אנו מתלבטים לגבי הוספת תובנות הנראות ברורות מעליהן. בכל ארגון, בכל נושא, יש אוסף לא מבוטל של תובנות, שידיעתו הכרחית לביצוע טוב...

זמן קריאה:

דקות

1

ד"ר מוריה לוי

מאת:

מוצר וירטואלי

לעיתים קרובות אנו מזכירים כי ניהול ידע בארגון לעולם לא נגמר. כמות המידע היא בדרך כלל ביחס ישר לגודל הארגון ולוותק שלו, ככל שארגון גדול...

זמן קריאה:

דקות

2

ליכטנפלד

מאת:

ניהול ידע - הקשר בין הידע לקונטקסט

מה הקשר? ידע = הבנת המשמעות של מידע/ארועים/תהליכים אני צריך ידע בכדי לנהל? ככל שמנהל מבין/יודע יותר, משתפרת יכולתו לקבל החלטות מהירות...

זמן קריאה:

דקות

כתבות מקצועיות

חדשות וידיעות

ערמת עיתונים

חדשות מרץ 2003

קהל בכנס מוחא כפיים

כנסים קורסים ויתר פורומים- מרץ 2003

מחברת ועט

ציטוט- Henry Ford

bottom of page