top of page

ירחון ROM 

מהדורה מס׳ 48

ספטמבר

2003

לגירסת הדפסה

2

אירית אשכנזי

מאת:

ניהול ידע בבנק לאומי

בנק לאומי, הנו ללא ספק, אחד החלוצים בתחום ניהול הידע בישראל. ביקשנו לראיין את הגב' אירית אשכנזי, מנהלת ענף פיתוח טכנולוגי בהדרכה אשר...

זמן קריאה:

דקות

2

ד"ר מוריה לוי

מאת:

תחזית ניהול הידע - עוד רבה הדרך

ניהול ידע הנו תחום המתפתח ביותר ויותר ארגונים. בשנים הראשונות שאלנו את עצמנו לגבי העתיד; תהינו האם ניהול הידע הוא אופנה חולפת בארגונים,...

זמן קריאה:

דקות

2

ד"ר מוריה לוי

מאת:

הקונפליקט בניהול ידע בארגון המורכב מתתי ארגונים מגובשים

כיצד ננהל ידע בארגון כאשר השייכות המרכזית של הפרט היא לתת קבוצה בו ולא לארגון כולו? בארגונים גדולים קיימת חלוקה פנימית ליחידות המהוות תתי...

זמן קריאה:

דקות

1

ד"ר מוריה לוי

מאת:

נראות מיידית לתועלת

תהליך ניהול ידע בארגון צריך לנוע במרחב העדין שבין הפרט ובין הארגון כולו. מצדו האחד של התהליך עומדת לנגד עינינו התועלת הארגונית בטווח...

זמן קריאה:

דקות

5

ד"ר מוריה לוי

מאת:

לקחים - היום שלפני - חלק א', ספטמבר 2003

כמה פעמים קרה לכם ששתי קבוצות שונות בארגונכם טעו, כנובע משגיאה בסיסית שחזרה על עצמה? זה קרה לכולנו, וזה קורה לצערנו יותר מידי. זה קורה...

זמן קריאה:

דקות

כתבות מקצועיות

חדשות וידיעות

אישה יושבת על ספסל אוחזת בעיתון

חדשות ספטמבר 2003

יד נוגעת בגלובוס

אתר ניהול ידע- hkkms

ספרים מונחים על מדף

חדש על המדף- ספטמבר 2003

מחברת ועט

ציטוט- משלי י"ט ב.

bottom of page