top of page

ירחון ROM 

מהדורה מס׳ 132

ספטמבר

2010

לגירסת הדפסה

1

מאת:

המתח בין חדשנות לניהול ידע

המתח בין חדשנות לניהול ידע חדשנות עוסקת ביצירה חדשה, ניהול ידע מתמקד בניצול חוזר של הקיים, מיצובו וייעולו. יש דילמה משמעותית מתי נעדיף...

זמן קריאה:

דקות

7

ד"ר מוריה לוי

מאת:

Outside Innovation - סיכום ספר

הספר Outside Innovation שנכתב בשנת 2006, הנו יותר מספר על חדשנות, ויותר מספר המתאר עבודה עם לקוחות. הוא מציג תפיסת חיים של עבודה בשיתוף....

זמן קריאה:

דקות

2

שגית סלמון

מאת:

ניצול משאבים קיימים בארגון כמנוף לפתרונות חדשים לניהול ידע

ניצול משאבים קיימים בארגון כמנוף לפתרונות חדשים לניהול ידע חדשות לבקרים מגיעים ארגונים להחלטה לשדרג את מערכת ניהול הידע בארגון. ההקשר...

זמן קריאה:

דקות

2

טלי הלמן מור

מאת:

BI חברתי

לאחרונה, התחילו אתרי אינטרנט ומגזינים לפרסם מאמרים בתחום הבינה העיסקית תוך שימוש הולך וגובר במונח BI חברתי. גם חיפוש מהיר באינטרנט מעלה...

זמן קריאה:

דקות

1

דודי רוזנטל

מאת:

KATA- שגרה משתבחת

Kata – שגרה משתבחת וKata הינו מושג נוסף המגיע מתרבות המזרח ומשמעותו "הדרך בה מתנהל ארגון". Kata בא לתאר תהליך של התחדשות והשתבחות כחלק...

זמן קריאה:

דקות

כתבות מקצועיות

חדשות וידיעות

חדשות ROM- ספטמבר 2010

The Wayback Machine

כנסים- אירועי ניהול ידע המתקיימים בארץ ובעולם.

מגמות חדשות בבינה עסקית

bottom of page