top of page

ירחון ROM |

מהדורה מס׳ 53

פברואר

2004

לגירסת הדפסה

8

יאיר דמבינסקי

מאת:

סיכומ מכנס: KM World 2003 (חלק ב')

המשך סיכום הכנס בחתך נושאים (חלק א הוצג בירחון ינואר 2004) קהילות ידע- סדנא של Deb Wallace על בניית יכולות אסטרטגיות באמצעות קהילות:...

זמן קריאה:

דקות

4

סיון הלוי

מאת:

המוח ותהליך ניהול הידע

המחקר על המוח מתפתח כל הזמן ומצטבר ידע רב אודות חלקיו השונים. למשל ה"תלאמוס" הממיין את הידיעות ומחליט מתי להעבירן להכרה, מערכות תת...

זמן קריאה:

דקות

3

כרמית שקד

מאת:

יציאה מהמסגרת - חזרה למסגרת - הדרך ליצירתיות בהפקת לקחים

הפקת לקחים בארגון מיישמת בפועל את הרעיונות המרכזיים בניהול ידע: שימוש חוזר בידע קיים – באמצעות חזרה על הצלחות ומניעת חזרה על כישלונות...

זמן קריאה:

דקות

1

ד"ר מוריה לוי

מאת:

ויקי

ויקי (WiKi) הנו מושג חדש בעולם אתרי האינטרנט. זהו למעשה כינוי לאתר אשר נכתב ע"י קוראיו. זהו קונפסט חדש של כתיבת מידע באינטרנט. האתר פתוח...

זמן קריאה:

דקות

כתבות מקצועיות

חדשות וידיעות

ערמת עיתונים

חדשות פברואר 2004

ילד מתסכל על גלובוס

אתר- אתר העוסק בניהול ידע מזווית קצת אחרת

קהל בכנס צופה במרצה

כנסים קורסים ויתר פורומים- פברואר 2004

מודעת דרושים

פינת דרושים/מציעים- פבוראר 2004

עיפרון מונח על מחברת

ציטוט- When you lose, don’t lose the lesson

bottom of page