top of page

איך אובהמה זכה בבחירות

הכשלון הוא יתום, להצלחה אבות רבים. ובן, החודש ניתן לראות הוכחה נוספת למשפט אלמותי זה, לאחר נצחון הבחירות של אובהמה. אנשי רווחה מתהדרים בעברו של הנשיא הנבחר כעובד קהילתי, ומסבירים שכל משנתו מבוססת על כך. אנשי IT לעומתם, מדגישים את חלקן של מערכות המידע בבחירה. וזה רק מקצת מרשימה ארוכה של שותפים.

PCWORLD פרסם בסוף 2008 את עשרת הסיפורים המשמעותיים ביותר בעולם התוכנה לשנה שהסתיימה. בצד פרישתו של ביל גייטס מ- MICROSOFT ורכישת HP את EDS, מופיע גם סיפור זכייתו של אובהמה וחלקם של מערכות המידע בזכייה זו.

אובהמה, כידוע, נעזר רבות באינטרנט, הפעיל רשתות חברתיות, טכנולוגיות מסדי נתונים (מעניין למה הכוונה), נעזר במערכת לניהול MAIL-ים, אך גם, וגאן זה מגיע לענייננו- הפעיל כלי בינה עסקית. אלו שימשו אותו בכדי לקבוע מינון נכון של רכיבי פעילות בפעילות הקמפיין של, בכל שלב ושלבו. הנוסחאות כמובן סודיות, מה שמעלה את הסקרנות עוד יותר.

האם בכלל? עד כמה? וחשוב מכל: האם אנו עדים למגמה הולכת וגוברת, בזכות זאת, הן של פעילות ממשל עניפה מבוססת בינה עסקית, והן של מערכות בחירות שכאלו?

ימים יגידו. בינתיים, נתאזר בסבלנות.

bottom of page