top of page

גוגל משנה את תוצאות החיפוש

להלן כתבה וסרטו קצר של גוגל על "גרף הידע" החדש שישפר את תוצאות החיפוש (ממידע לידע). בקצרה- גוגל יוצרים תבניות של תעודת זהות, מעין ויקיפדיה לערכים שונים, ולזה מצרפים את תוצאות החיפוש. בנוסף- התוצאות יותר ממוקדות, כי ישנה הפרדה בין מחרוזות/מילים הנכתבות אותו דבר אך בעלות משמעות שונה גוגל מנסים לייחס לכל מילה עם משמעות את הקישורים המתאימים רק לה.

לצפייה 

bottom of page