top of page

זוכי BI Awards

להלן הפרויקטים שזכו בפרס BI Awards - פרס IT-AWARDS בקטגוריות בינה עסקית.

הזכיה הספציפית היא בקטגוריה: BI/BW

הפרויקטים הזוכים

1. מערכת מרא"ה, בנק הפועלים
נימוק הזכיה: זו מערכת המחשבת רווחיות מימונית ברמת עסקה בודדת, עבור כל לקוחות הבנק. המערכת  מציגה את הנתונים למרכזי הרווח בבנק.

2. פלטפורמה עסקית לדיווח בנושא ליבה, סלקום
נימוק הזכיה: במסגרת הפרויקט, בוצע פיתוח מערכות ידע במגוון רחב של עולמות תוכן במחלקה הכלכלית, ונוצרו מודלים לתחקור תופעות, וכן הוקמה מערכת להצפת חריגים, על בסיס עדכון יומי.

bottom of page