top of page

חדשות

1. 18/10/17: יתקיים כנס KMI יתקיים ב בנושא "הפורטל המתחדש". ארגונים בעלי תפיסת פורטל חדשה המעוניינים לשתף, מוזמנים ליצור קשר להרצאה עם מוריה. להרשמה למפגש ולפרטים נוספים לחצו כאן

2. 19/10/17: אנו מבקשים לעדכן את לקוחותינו וידידנו על פתיחת קורס ניהול ידע נוסף , לפרטים נוספים ניתן לפנות ל yamit@kmrom.com

3. 26/10/17: ועדת המומחים הבינלאומית של ISO לנושא ניהול ידע, בראשותה של מוריה לוי, סיימה את כתיבת התקן, והלה מועבר לתהליך אישור סופי של 180 מדינות. אירוע חשיפה של התקן לציבור הישראלי ייערך במכון התקנים לפרטים נוספים yamit@kmrom.com

4. 15/11/17: כנס האיכות - מסלול ניהול ידע. יכלול גם סדנא להיערכות לתקן האיכות החדש ולפרק ניהול הידע שבו. להרשמה ופרטים נוספים לחצו כאן

5. ספר חדש של IGI GLOBAL שיוצא בימים אלו- Global Practices in Knowledge Management for Societal and Organizational Development, כולל פרק של ד"ר מוריה לוי הדן בניהול שינויים והקשר לניהול ידע ולפיתוח ארגוני.

6. פורמט חדש לעיתון המודפס- כולם מוזמנים לעיין להעיר.

7. שנה טובה לכל קוראי העיתון ולכל עם ישראל. מאיתנו - משפחת ROM

bottom of page