top of page

חדשות אוקטובר 2005

תופעת ה- Killer Applications

המונח Killer Applications(KA) המקובל בעולם ניהול הידע ומתאר יישומים המושכים משתמשים לשימוש באתר/ פורטל/ קהילה, פורץ גבולות והופך להיות לא רק אמצעי אלא תחום עיסוק בפני עצמו.Gartner פרסמו סקר בו הם חוזים את ה- Killer Applications העיקריים בארגון. הנושאים מאופיינים, בין השאר, במגמה של "יוזמה בזמן אמת", כלומר, זיהוי צרכי לקוח ומתן פתרון כמעט מיידי לצורך זה. ה-KA הם דור חדש של יישומים הנותנים מענה ל"בטן הרכה" של הרבה ארגונים גדולים. להלן מס' תחומים עיקריים של ה- KA: ניהול, מעקב, הטמעה וישוב סכסוך בפרויקטים; ניהול נכסים ותיק נכסים; ניהול חוזי מכירות/רכישות/השכרות נכסים; ניהול רישיונות ופטנטים; ניהול שת"פ עם ספקים, שותפים ומפיצים.

SharePoint מיקרוסופט מאחסן פורטלים אחרים

חברת מיקרוסופט הפועלת להגדיל את נתח משתמשי Sharepoint, משקיעה מאמצים בקידום ה- Sharepoint ע"י שת"פים. שני מאמצים עיקריים כוללים: ? פניה לשוק הבינוני/מחלקתי (Mid-Market) ע"י התממשקות עם ספקי כלים משלימים ופורטלים קטנים. ? פניה לשוק ה"גדולים" ע"י הוספת יכולות ניהול תכנים. מיקרוסופט מקיימת מיזם ניהול התוכן, עם מובילת התחום- Interwoven. גישה זו מהפכנית בהתחשב בהצהרות החברה לשילוב CMS, כלי ניהול התוכן של MS בגרסת ה- SPS הבאה, ומהווה הודאה בכך שפתרון זה הנו חלקי בלבד. בכך משפרת MS את מעמדה שכן חברות רבות ניצלו היעדר זה כיתרון תחרותי חזק אל מול MS עד היום. כולנו תקווה, שאנו הצרכנים, נצא נשכרים מהתחרות בין הספקים.

bottom of page