top of page

חדשות אפריל 2005

בחודש מרץ, פרסם מגאזין KMWORLD , מהחשובים שבעיתוני ניהול הידע בעולם, את רשימת 100 החברות החשובות ביותר בעולם בתחום ניהול ידע לשנת 2005.

ובתהליך סינון קפדני שהחל עוד בדצ' 2004, ובו החלו מעל 1,000 חברות, נבחרו 100 החברות בעלות המוצרים והשירותים המתקדמים ביותר בתחום ניהול הידע.

לא נפרט את הקריטריונים לקביעת הרשימה אך נציין שלכל החברות מאפיין משותף: הקשבה ללקוח! חברות אלו מסמלות את סוף עידן פיתוח המוצרים בוואקום וכניסת עידן ההקשבה ללקוח בפיתוח מוצרים.

בין החברות, להלן כמה מאלו המוכרות בשוק הישראלי:Adobe , Autonomy Clearforest (ישראלים) Convera, Documentum, Entopia (ישראלים) !!Filenet , IBM/Lotus , KANA , Opentext , Plumtree , Stellent

ברשימה המלאה תמצאו לא רק את שמות החברות אלא גם את סיפור ההצלחה שלהן כפי שהוא מסופר ע"י מנהליהן. להלן רשימת 100 החברות החשובות ביותר בעולם בתחום ניהול ידע לשנת 2005

תיהנו!

כל שנה בוחר מגאזין INFOWORLD את הטכנולוגיות המשפיעות ביותר לדעתו על אסטרטגיות ומוצרים בעולם העסקי בשנה שחלפה.

השנה, נבחרה חבילת הפורטל הארגוני 5.0 של חברת Plumtree כטובה ביותר לשנת 2005 כשהיא גוברת על מתחרות קשות כמו IBM ומיקרוסופט.

איחולינו לחברת Plumtree !

 לקישור לחץ כאן

bottom of page