top of page

חדשות דצמבר 2021

  1. תמיד מעניין לשמוע על פרסי ניהול ידע ש KMWORLD מחלקים. אז השנה שני פרסים יפים- הבטחת ניהול הידע של השנה, וניהול ידע מציאותי הולכים לחברות iManage ו- BT בהתאמה. החברה הראשונה, חברת תוכנה לפתרונות ניהול מסמכים, בעיקר על החיבור המוצלח של ניהול ידע ובינה מלאכותית, והחברה השנייה, כמו תמיד, ארגון שהצליח להתגבר על בעיה עסקית של מידע מפוזר ומענים שונים ללקוחות בהקימו מאגר ידע ומנהלת משותפים משמעותיים שקיצרו ושיפרו את זמני העבודה באופן משמעותי. לפרטים:

2021 KM PROMISE AWARD WINNER: iManage - KMWorld

2021 KM REALITY AWARD WINNER: BT Consumer - KMWorld

  1. ואצלנו בישראל, פורום ניהול הידע מכריז על תחרות ניהול ידע שנתית לארגונים. הגשת מועמדות עד 28/02/22. פרטים בקרוב

  2. מפגש חורף פורום ניהול ידע ייערך ב 26/12/21 והפעם מתארחים (וירטואלית) במשרד המשפטים. ללא עלות. להרשמה- https://forms.gle/8EaLDVuKTxrpeGYM9

  3. קורס ניהול ידע למתקדמים שד״ר מוריה לוי מובילה במסגרת KMGN ייפתח ב 01/02/22. מדובר בקורס שיינתן באופן חד פעמי. לפרטים- https://www.kmglobalnetwork.net/uploads/4/9/6/7/49678653/kmgn_advanced_methodologies_brochure_february_2022.pdf

  4. הרשמה לקורס  - https://bit.ly/3EJHcOe  KMGN

  5. קורס ניהול ידע הבא של חברת רום בישראל ייפתח בתאריך 21/02/22. לפרטים והרשמה- http://www.kmrom.com/Site/Knowledge_Management_Course.aspx

bottom of page