top of page

חדשות משוק ה- BI

Oracle נכנסת לתחום החומרה ב- DW.

ספקיות התוכנה המרכזיות ממשיכות בתחרות צמודה, דווקא בעולם החומרה. לאחר רכישתה של MICROSOFT את Allegro אנו רואים את ORACLE יוצאת עם מכונה ייעודית למסד נתונים של DW בשיתוף עם HP. לפרטים נוספים לחץ כאן


תוצאות מחקר חדש: כיצד נשפר את הביצועים התפעוליים בעזרת KPIs?

מחקר חדש מבית קבוצת Aberdeen חושף את האסטרטגיות, השקעות בטכנולוגיה ופתרונות בינה עסקית של חברות מובילות בשוק ובוחן כיצד הן מגיעות לביצועיים תפעוליים טובים יותר. מן הממצאים עולה החשיבות של הגדרה נכונה ומדויקת של KPIs, מדידתם לאורך זמן  ושינוי קבוע ותמידי על פי התנאים המשתנים. כמו כן, נציגי החברות המובילות מעידים על אינטגרציה גבוהה של יכולות הבינה העסקית עם מערכות ERP לשם מעקב וניהול ה-KPIs התפעוליים. לממצאים נוספים לחץ כאן.

bottom of page