top of page

חדשות ניהול ידע מאירופה

אז השנה, בניגוד לשנה שעברה, ניהול הידע לא כיכב בתערוכת ה- Comdex שב- Las Vegas, כך שמשם אין חדשות. מה כן? קצת חדשות מאירופה.

באירופה הגיעו להכרה שיש להציע פתרונות טובים יותר, חוצי ארגונים וחוצי מדינות לניהול טוב יותר של הידע הקיים בארגון. ההערכה הנה שמעל 20% מתקציבי המו"פ מופנים להמצאת הגלגל מחדש, ללא הסתמכות על הקיים. המטרה:

New-use and Innovation Measurement and Management Methodology for R&D.

שם הפרוייקט: NIMCube.

במסגרת הפרוייקט תפותח גישה הוליסטית ("כלילה") לפיתוחים וצמיחה, גישה נתמכת מתודולוגיה ניהולית, וכלי מדידה. כמו כן, יפותח כלי מחשובי מעשי וקל לשימוש לתמיכה בנ"ל.

על צוות הפרוייקט נמנים אנשי תעשיה, כמו גם יועצים ואנשי אקדמיה. שילובם הוא המפתח למציאת פתרון אופטימלי, אסטרטגי אך מעשי. וכמובן, העוגן הישראלי: על חברי הצוות נמנים שני ישראלים, מוכרים לכל שוחר ניהול ידע: ד"ר עדנה פשר ומר רון דביר (ECI).

bottom of page