top of page

חדשות ניהול ידע- נובמבר 2000

החדשות החמות מהעולם הם בנושא פירוד חברות. חברת הייעוץ Arthur Andersen & Andersen Consulting מבין הגדולות בעולם בכלל, ובנושא ניהול ידע בפרט, בוודאי אחת החברות מהחמשיה הפותחת התפצלה ל: Arthur Andersen  ול-  Andersen Consulting. לאחר מריבה קשה וארוכה נפרדו דרכיהם.

בית המשפט הבינלאומי החליט שעל Andersen Consulting לוותר על השם Andersen  ולשלם כמיליארד(!) דולר לשותפים. התובע לא הסכים אף שיתחלק בטכנולוגיה שפיתח בעצמו. מובן ששתי החברות טוענות לניצחון מוחץ במשפט.

ובינתיים.. Andersen Consulting וחברת KANA ייסדו התקשרות להוביל פתרונות CRM. מטרת ההתקשרות בעתיד היא להצטרף לפיתוח עסקים, שיווק ופעולות מכירות.

bottom of page