top of page

חדשות ספטמבר 2022

1. אירוע ה- HaKMthon ההקאתון הראשון לניהול ידע בעולם, ייערך ב 12/10/22 , לפי שעון ישראל בין השעות 8:00-16:00. במספר לא קטן של מקומות בעולם, כולל בישראל, נערוך אירועים מקומיים שיתחברו יחד לאירוע העולמי. האירוע שלנו יתקיים בבית של מוריה לוי (ביישוב רעות). כולם מוזמנים. לא עולה כסף אך מחייב רישום (שׁימו לב- יוצא על חול המועד סוכות- נדרשת היערכות מתאימה- ולמעוניינים יש סוכה): https://www.eventbrite.com/myevent?eid=381486445227#:~:text=e/global%2Dvirtual%2D-,collaboration,-%2Dwebinar%2Dpre%2Dhackmthon

כל מי שנרשם מתבקש גם לעדכן moria@kmrom.com

2. קורס ניהול ידע הבא של רום ייפתח בתאריך 25/10/22, ויימשך 5 שבועות. ההרשמה התחילה. לפרטים: https://www.kmrom.co.il/km-course

3. פורום ניהול ידע בישראל השיק את כתיבת הספר השישי בסדרת ספרי ״ניהול ידע בישראל״. נושא הספר החדש: ״מ-ידע סמוי ל-ידע גלוי״. נותר עוד מקום למספר פרקים. מוזמנים להציע פרק שלכם, מתודולוגיה, מחקר או case study הדנים בנושא. להצעות: moria@kmrom.com

4. במהלך חודש ספטמבר ייערכו שני מפגשים של פורום ניהול הידע KMGN:

בתאריך 15/09/22 בשעה 16:00 , הצגה ודיון משותף ב CASE STUDY של AFCONS שבהודו, חברת ניהול פריויקטי בניה מורכבים מאד (הגשר התלוי הגדול בעולם למשל). המפגש 90 דקות. המעוניינים יפנו לקבלת קישור.

בתאריך 21/09/22 בשעה 16:00 הצגה ודיון בסביבות metaverse והאם הם תורמות למפגשי ושיתוף ניהול ידע. כולל הדגמה! המפגש 60 דקות. המעוניינים יפנו לקבלת קישור.

bottom of page