top of page

חדשות רום- אפריל 2006

קורס ניהול הידע "לדעת יותר" נפתח ב- 24/4/06!

בין נושאי הלימוד: בעלי תפקידים בניהול ידע , פרויקט ניהול ידע, אתרים , קהילות ופורטלים, מומחים, העברת תפקיד, הפקת לקחים וניהול תובנות, ארגון תכנים, ניהול השינוי הארגוני

מתכונת הקורס: 5 מפגשים (מפגש בשבוע) בין השעות 09:00-16:30 מיקום הקורס: בית עוז, רחוב אבא הלל 14, רמת גן (מתחם הבורסה)

כל משתתף בקורס זכאי לפגישת ייעוץ ללא תשלום!!

bottom of page