top of page

חדשות- דצמבר 2000

חדשה מהעולם הרחב, עם היבט מקומי יהודי:

ב- 22 בנובמבר השנה, הורה שופט צרפתי ל- YAHOO להתקין "מערכת" התומכת בסינון התכנים באתר המכירות הפומביות. הדרישה באה על רקע מכירתם של פריטים ניאו-נאציים באתר. מעתה, על YAHOO לוודא שמוצרים אלו לא יימכרו.

מבחינה מקצועית, טענה YAHOO להגנתה שמערכות כאלו לא עובדות. טיעון זה לא התקבל, ובפסק הדין הורו לחברה לבצע לפחות סינון חלקי שיתבסס על החוקים כדלהלן:

א. סינון כתובות IP מוגדרות.

ב. הגבלת תכנים על פי 10 מילות מפתח.


בנוסף חויבה החברה לכלול טכנולוגיה המבצעת רישום לוג של המקור הגיאוגרפי של כל משתמש.

מתברר שלניהול ידע, יש גם צרכים אחרים מאלו שהכרנו עד כה.


חדשות..רגע אחרון….

חברת LOTUS, מחלוצי נושא ניהול הידע, מבצעת שינוי דרמטי. מעתה, מוצר הדגל RAVEN, יעבוד גם על פלטפורמה שאינה DOMINO. לפרטים ניתן לפנות למקור הידיעה:

http://www.zdnet.com/eweek/stories/general/0,11011,2657468,00.html

bottom of page