top of page

חדשות- דצמבר 2002

איסוף מידע וידע מניעת טרור או מעבר על החוקה?

הפנטגון האמריקאי פרסם לפני כשבועיים כי הנו שוקד על מערכת איסוף מידע נרחבתשמטרתה למנוע טרור לפני ביצועו.

התכניתהנקראת TIA (Total Information Awareness) מתמקדת בחיפוש במאגרי נתונים ומידעמאגרים העוסקים ברכישות של נשקבקשות לדרכוניםכרטיסי טיסהחומרים מסוכנים ועוד. כל זאתבמטרה לאתר תבניות חריגות ולבודד את מבצעי הטרור לפני מימושם. המערכת הנבנית תתבסס על מנועי חיפוש חכמים בשילוב מרכיבי תרגום לשילוב מידע שנכתב בשפות שונות.

אך כבר כעת יש מקטרגים. האם המערכת חוקית? האם זה נכון ש"האח הגדול" יבחן את פעילותנו? האם אין זה נוגד את החוקה? מה על האזרחים התמימים שפרטיותם נפגעת?

כמובן שהדעות חלוקותובינתיים הפרוייקט לא נעצר.

וברמת ניהול הידע הארגוני: עד כמה אנו ערים לפרטיות העובדים בהגדירנו אזורי חיפוש? האם כל מה שנכתב על מחשבי הארגון מותר לארגון לקריאה?

נשמח לקבל התייחסויות ותגובות.

לפרטים נוספיםניתן לפנות למקורב- CNN:

  לקישור לחץ כאן

bottom of page