top of page

חדשות- יולי 2016

1. מידי שנה מוציאה Emerald  עם אוניברסיטות המחקר השונות בעולם, רשימות "מצטיינים": שלושת החוקרים שצוטטו פעמים רבות ביותר, ושלושת המחקרים שהורדו פעמים רבות ביותר. אנו שמחים לבשר כי ד"ר מוריה לוי זכתה להיכלל בשתי הרשימות הללו, ותיכלל על כן באזכור בכתב העת Journal impact factor של Thomson Reuters

2. כנס פורום ניהול ידע מתארח ייערך השנה בתאריך 17/07 במכבי שירותי בריאות. לפרטים http://israelkmforum.com/summermeeting2016/  להרשמה yamit@kmrom.com

3. KMI הבא ייערך בתאריך 14/09 ונושאו יהיה "לדבר ולכתוב בעידן החדש" . לפרטים והרשמה https://kmi-2016-5.events.co.il/home

bottom of page