top of page

חדשות- מאי 2014

1. קורס ניהול ידע מבית רום יחול ב 09/07/2014. לפרטים והרשמה ניתן לפנות לימית - 077-5020771 או yamit@kmrom.com

2. כנס האיכות יתקיים השנה בתאריכים 18-20/11/14 במלון דיוויד אינטרקונטיננטל בתל אביב.
ניתן להגיש תקצירים (200-300 מילים) למסלול ניהול הידע, ולנושאי איכות בכלל עד תאריך 30/05/14 לכתובת confer@isas.co.il.

3. כנס פורום ניהול ידע מתארח יתקיים ביולי 2014 (לחצי יום). ארגונים בעלי פעילות ניהול ידע שניתן להציג ושמוכנים לארח, מוזמנים להגיש מועמדות עד ה15/05/2014 ל moria@kmrom.com

4. פורום ניהול הידע מתכנן הוצאת אסופת מאמרים חדשה- ניהול ידע בישראל 2015 .נשמח לקבל הצעות למאמרים עד ה15/05/2014 ל moria@kmrom.com

5. משפחת רום מאחלת לכל בית ישראל חג עצמאות שמח

bottom of page