top of page

חדשות- פברואר 2002

הגרוע מכל אחרינו. כך טוען מיכאל לינץ מנכ"ל חברת Autonomy אחת החברות החזקות ביותר בנושאי מנועי חיפוש בעולם.

מסתבר כי ההאטה הכלכלית במשק לא פסחה גם על תחום ניהול הידעגם לא על הפתרונות הטכנולוגיים המתקדמים שבו. רווחי החברה השנתיים ירדו כמעט בחצי וגם בתחום המכירות חלה ירידה של כשליש. למרות זאת לינץ אופטימי ומנמק זאת בשיפור משמעותי מאז קיץ 2001. לדבריו תוצאות אלו מאשרות כי השליש האחרון של שנת 2001 היה התחתית של הביקוש מנקודת המבט של Autonomy שכן באופן רבעוני המכירות עלו ב – 31%. מכאן אפשר רק לעלות.

כולנו תקווה שגם בקרב שאר החברות שהאטה הכלכלית לא פסחה עליהם תהיה מעתה רק צמיחה ושגשוג.

bottom of page