top of page

יישום בינה מלאכותית גנרטיבית - השיקולים האתיים

יישום בינה מלאכותית גנרטיבית צריך להיות אחת המשימות לשנת 2024 עבור כל ארגון, כאשר מרכיב חיוני הוא השיקולים האתיים המהווים חלק בלתי נפרד מתוכנית עבודה זו. לקריאה מעניינת בנושא - https://bit.ly/3RWwRqw

bottom of page