top of page

מה חדש ברום? אפריל 2005

רום ממשיכה להרחיב שורותיה, דבר המעיד הן על הצמיחה במשק, אך גם על מיקומה בפעילות ניהול הידע בישראל. הפרויקטים המרכזיים הנם פורטלים ומנהלות ידע, אך למרות זאת לא נפקד מקומם של הפתרונות האחרים דוגמת ניהול לקחים, ניהול מסמכים, קהילות ואתרי תוכן, העברת תפקיד ועוד.

אין ספק, שמבחינת ההתעניינות הדבר החם הבא הולך להיות "ניהול לקחים ותובנות ושימוש חוזר בידע הנצבר". חכו ותיווכחו!

לקישור לחץ כאן

bottom of page