top of page

ניהול ידע ורשתות חברתיות

החודש בפינת הבלוג פוסט מקסים הדן בקשר בין פעילות ברשתות חברתיות לבין פעילות ניהול ידע ארגונית.

המחבר מתאר איך פעילות בילתי פורמאלית במדיה חברתית, משלימה ואף ממנפת פעילות פורמאלית של ניהול ידע בארגונים.

  לקישור לחץ כאן

bottom of page