top of page

פינת הלשון- על Explicit knowledge, Tacit Knowledge

והפעם על Explicit knowledge, Tacit Knowledge

ומה שביניהם (Codification):

נהוג להבחין, בעולם ניהול הידע, בין שני סוגי ידע עיקריים, הנמצאים בראשיהם של האנשים:

ה- Explicit Knowledge הנו הפשוט יותר. זהו ידע, שניתן לפרמלו ולהגדירו בצורה מובנה.

תהליך הפרמול נקרא Codification.

דוגמא לידע זה, הנו יכולת ההתמצאות במסמכים. ניתן להגדירו באמצעות מספר מאפיינים באמצעותם יוגדר כל מסמך; לחילופין, ניתן להגדירם באמצעות רשתות המקשרות בין המסמכים השונים לנושאים ותתי נושאים משותפים. שתי שיטות אלו הנן שיטות Codification, וקיימות כמובן נוספות.

במקרים בהם הידע אינו מובנה, בהם הידע הנו בבחינת מיומנויות או טיפים הקשים להגדרה והכללה תחת מבנה אחיד, הרי שלפנינו Tacit Knowledge. סוג זה של ידע קשה יותר לניהול בכלל, ובפרט קשה יותר לניהול באמצעים ממוחשבים. האמצעים לניהולו משתנים בהתאם לתוכנו ולהקשריו.

bottom of page