top of page

שימוש בבינה עסקית בבתי חולים לצרכי התייעלות

פטי אנרדו כותבת על רתימת פתרונות BI בבתי חולים קטנים ובינוניים כאמצעי לשיפור ההתייעלות בעבודה השוטפת. פתרונות אלו מתאימים גם לתקציב בתי חולים אלו, שהוא נמוך יחסית לתקציבם של בתי חולים גדולים יותר.

היא גורסת כי השימוש בBI בבתי החולים טומן בחובו יתרונות רבים, וביניהם טיפול טוב יותר בפציינטים.

לקישור לחץ כאן

bottom of page