top of page

5Whys

אנו ב- ROM מלמדים כי בכל הפקת לקחים יש להעמיק (על פי הצורך) בשאלת הלמה,

ולעיתים גם מזכירים את שיטת ה 5whys על מנת להגיע לסיבות השורש.

מצ"ב סרטון הממחיש באופן חמוד את הירידה לסיבות השורש.

לצפייה לחצו כאן.

bottom of page