top of page

Business Intelligence Software- בלוג שהנו למעשה אתר

במה נבחן בלוג מאתר? בדרך כתיבתו. בלוג כתוב באופן מתוארך (לפי תאריכים) ועל פי רוב בעל נימה אישית.

אתר בנוי לפי נושאים, מקיף בהיבטים אליהם מתייחס וכתוב בדרך נייטרלית, ולאו דווקא אישית.

האתר המוצע החודש, מופיע כבלוג, אך מבחינת תוכנו הנו אתר:

1. הוא מקיף באופן מרשים ביותר.

2. הוא כתוב באופן מקצועי.

3. למרות שהוא מתוארך, התאריכים הנם משניים, והתגיות מאפשרות הצגה לפי נושא. וכאמור הנושאים רבים.

בין היתר הוא כולל גם הפניות לאתרים רבים אחרים, וכמובן לתוכנות ה- BI השונות.

מומלץ.

כתובתו: http://businessintelligencesoftware.blogspot.com/2008_10_01_archive.html

bottom of page