top of page

ChatGPT - מגבלות ושימוש אפקטיבי

כתבה על ChatGPT. שווה להציץ ברשימת המגבלות. חשוב להכיר כדי שאכן ניישם את המודל באופן מיטבי. 


קישור לכתבה

bottom of page