top of page

Dashboard Digest

הפעם, אתר המביא את המיטב מן המיטב בנושא Dashboards.

האתר אינו מאגר עצמאי, אלא מין פורטל המצביע על אוסף אתרים, חדשות, בלוגים ודוגמאות הכל בנושא בינה עסקית. מעבר לכך כולל האתר מאמרים בנושא Dashboeards הנראים כמאמרי מערכת פנימיים שנכתבו ע"י עורכע האתר.

האתר כפי שניתן לשער, עשיר מאד בתוכן והפניות, ובהפניות עתירות מידע ועניין.

מומלץ ביותר!

לאתר-http://www.dashboard-kpi.com/

bottom of page