top of page

knowingknowledge - אתר המלווה ספר

אתר האינטרנט החודשי נבנה על מנת ללוות את הספר ""knowing knowledge שכתב ג'ורג' סימנס. הסופר שהוציא לאור את הספר באופן שונה משאר הספרים, אפשר לקוראים להביע את דעתם על הספר טרם הוצאתו על מנת לעדכנו ולתקף את תכניו. באתר ניתן להוריד את הספר עצמו ואף להצטרף לדיונים ולהעלות שאלות בנוגע לספר בבלוג הקיים באתר.

כדאי לקרוא!

  לקישור לחץ כאן

bottom of page