top of page

Smart Data Collective

בלוג זה, מבית מדרשם של Terradata עוסק במתודולוגיה ולא בטכנולוגיה.

מיטב המומחים משפים בסוגיות מסוגיות שונות הקשורות במרכיבי הבינה העסקית: מחסני נתונים,בינה עסקית, אינטגרציב של נתונים, כריית מידע, ניהול קשרי לקוחות, ניהול השינוי ועוד ועוד.

הבלוג אינו בלוג סטנדרטי: גם בכלל היותו בית למספר בלוגים, כולם בנושא הבינה העסקית; גם בגלל היותו מלווה במאמרים ו- White Papers נוספים מבית Terradata.

שווה הצצה.

לאתר- http://smartdatacollective.com/Home/blog/

bottom of page