top of page

Wanted: Smarter Mobile Enterprise Portals

המאמר מציג את ההתפתחות האחרונה בתחום הטלפונים הסלולריים החכמים ודן בשירותי אינטרנט ופורטלים דיגיטליים חדשניים, אשר מעניקים שרותים עיסקיים לעובד, המתרוצץ מפגישה אחת לאחרת.

עקב כך, הכותב צופה את הדור הבא של הפורטל הארגוני, ה- active portal, אשר יתאים לקצב עבודתו של המנהל. פורטל אקטיבי שכזה ינטר, ימדוד וישווה את ביצועי תהליכי העבודה בארגון ויציף למנהל בעיות אשר זקוקות את תשומת ליבו.

לקישור לחץ כאן

bottom of page