top of page

ירחון ROM 

גיליון מס׳ 241

אוקטובר

2019

לגירסת הדפסה

4

ליאור כהן

מאת:

כתיבת ידע כאלגוריתם

למידה - תהליך של רכישה, הרחבה או שיפור של ידע, הבנה, יכולת או מיומנות (וויקיפדיה). כשמדברים על העברת ידע, ניתן להסתכל על אופן ההעברה כעל...

זמן קריאה:

דקות

4

ד"ר מוריה לוי

מאת:

Deep Work - סיכום ספר

הספר, Deep Work: Rules for Focused Success in a Distracted World, הינו ספר שנכתב בשנת 2016 על ידי Cal Newport מרצה למחשבים באוניברסיטת...

זמן קריאה:

דקות

3

הדר פישביין

מאת:

מודיעין ממקורות גלויים (OSINT) בעיניים של מנהל ידע

המאה ה-21 הובילה עמה מהפכה משמעותית, דרכה אפשר לראות את השינויים שנעשו ברמת הנגישות הציבורית למידע. בעקבות ההאצה המהירה של נפלאות...

זמן קריאה:

דקות

1

אלעד פירן

מאת:

זיכרון עבודה = שבע פלוס מינוס שתיים?

"המספר הקסום שבע, פלוס או מינוס שתיים: מגבלות מסוימות על יכולתנו לעבד מידע״ (באנגלית: The Magical Number Seven, Plus or Minus Two: Some...

זמן קריאה:

דקות

כתבות מקצועיות

חדשות וידיעות

חדשות- אוקטובר 2019

Is knowledge management a substitute or complement to big data

KM on a dollar a day

Knowledge Management – Best Practices for Organizations

כנסים- אוקטובר 2019

bottom of page