top of page

ירחון ROM |

מהדורה מס׳ 52

ינואר

2004

לגירסת הדפסה

7

דורית כספי

מאת:

ניהול ידע בתנובה

במאמר זה אנסה לפתוח צוהר לעולם ניהול הידע בתשלובת החלב, תוך סקירת המתודות והעקרונות המרכזיים הקיימים אצלנו ושזירתם בדוגמאות מניסיוננו...

זמן קריאה:

דקות

4

ד"ר מוריה לוי

מאת:

מתודולוגיה משולבת להפקת לקחים

עיתון ניהול ידע, לא צריך לספר עד כמה ניהול הידע הארגוני הקיים הנו חשוב. הנושא ברור. לא פחות חשוב, לפתח את הידע הארגוני החדש. לפיתוחו של...

זמן קריאה:

דקות

2

ד"ר מוריה לוי

מאת:

אנדרגוגיה

להבדיל מהפדגוגיה שבה המוקד הוא תהליך הלמידה וההובלה של הילד, האנדרגוגיה (Andragogy) שמה דגש על הלומד עצמו, האדם המבוגר הלומד. המאפיינים...

זמן קריאה:

דקות

3

סיון הלוי

מאת:

שימוש באקטיבציה (מעורבות) בתהליכי ניהול ידע בארגון

ניהול ידע בדומה לכל תהליך ארגוני, מתחיל ונגמר באנשים, העובדים הם אלו שאוצרים את הידע בין אם הוא סמוי ובין אם גלוי, הם אלו שיקבעו בסופו של...

זמן קריאה:

דקות

5

מאת:

סיכום מכנס KM World 2003 (חלק א')

כללי: בין התאריכים 13-16/10/03 התקיים בסנטה קלרה, קליפורניה, כנס ניהול הידע הבולט בעולם – Kmworld & Intranets. גם השנה, כמו בשנתיים...

זמן קריאה:

דקות

כתבות מקצועיות

חדשות וידיעות

עיתון

חדשות ינואר 2004

קהל בכנס צופה במרצה

כנסים קורסים ויתר פורומים- ינואר 2004

מודעת דרושים

פינת דרושים/מציעים - ינואר 2004

עיפרון מונח על מחברת

ציטוט- Sir William Bragg

bottom of page